Tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường

Tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường

Ngày 14/8/2014, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3465/UBND-KTN tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiệ...

Thông báo về ngày nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ

Thông báo về ngày nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ

Ngày 18/8/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 140/TB-UBND về việc nghỉ Lễ và treo Quốc Kỳ nhân Ngà...

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1

 

Ngày 12/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công t...

Chỉ thị về việc tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Chỉ thị về việc tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ngày 12/08/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức phát động phong trào thi đ...

Tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Tăng cường công tác quản lý người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 13/08/2014, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3423/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý ngườ...

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 50 năm Chiến thắng An Lão

Ngày 12/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, Trưởng ban Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 50 năm...

Tin vắn ngày 11/08/2014

Tin vắn ngày 11/08/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...